Kehitys

Suorituspäiväkirjojen käyttö SUCCEED™:n ruoansulatuksen kuntouttamisohjelman hyödyllisyyden mittaamisessa

Scott D. Carter, fil.tri, ja Patrick Warczak, Jr.

Yleiskatsaus:

Hevosten lisäravinnemaailma on täynnä tuotteita, joita markkinoidaan monien toimintojen ja ruumiin rakenteen tukemiseen, sekä monien oireiden hoitoon. Useimmiten näiden tuotteiden väittämät parannukset ovat subjektiivisia, vaikeasti määriteltäviä tai epämääräisiä, jolloin keskiverto käyttäjän on vaikea määritellä näistä tuotteista saatu hyötyä. Lisäksi, usein keinot hyödyllisyyden mittaamiseksi puuttuvat, ja asiakkaiden ainoa keino mitata saatua hyötyä on heidän oma subjektiivinen mielipiteensä.

Tosiasia on, että tuotteen hyödyllisyys tai tuotteen käytöstä saatu hyöty, on usein käyttäjien näkemysten ja mielipiteiden varassa. Tutkimus jonka tarkoitus on ilmaista määrällisesti näitä näkemyksiä, on yleisesti käytetty menetelmä tuotteiden hyödyn ja arvon arvioimisessa.

SUCCEED™:n ruoansulatuksen kuntouttamisohjelmana on toiminnallinen rehu, joka on suunniteltu tukemaan kunnollista ja tehokasta ruoansulatustoimintaa, niin kuin myös yleistä ruoansulatuskanavan terveyttä ja vastustuskykyä. Tutkimus on osoittanut, että näytöshevosilla on useita jatkuvia ruoansulatusongelmia muun muassa loissairaudet, koliikki, sekä maha- ja paksusuolen haavaumat.

Kaikki nämä voivat vaikuttaa hevosen ulkonäköön ja suorituskykyyn ja saattavat vaikuttaa myös moniin muihin asioihin, kuten hevosen kykyyn keskittyä sekä huonoon tallikäyttäytymiseen. Hevosten lisäravinteet, joiden väitetään tepsivänsä yksittäisiin oireisiin voivat epäonnistua puuttumaan oireiden todellisiin syihin ja eivät täten välttämättä toimi tehokkaasti.

Tämän kokeen tarkoituksena oli käyttää Suorituskyky päiväkirjaa - yksinkertaista, objektiivista tutkimus työkalua, jotta yksittäiset osallistujat voisivat arvioida SUCCEED™:n ruoansulatuksen kuntouttamisohjelman hyödyllisyyttä 30 päivän kokeilujakson aikana.

Menetelmät:

Osallistuvat hevosenomistajat ja kouluttajat valittiin satunnaisesti SUCCEED™:n ruoansulatuksen kuntouttamisohjelman 30 päivän koeajalle. Osallistujia pyydettiin täydentämään suorituskyky päiväkirja ennen ohjelman aloittamista. Päiväkirjan tekemisen jälkeen osallistujat saivat 30 päivän edestä SUCCEED:iä tahnana. Kun SUCCEED:iä oli syötetty 30 päivää, täytettiin toinen päiväkirj, ja molemmat päiväkirjat palautettiin analyysia varten.

Päiväkirjaan täytetyt tiedot koskivat ikää, rotua, kurinalaisuutta ja nykyistä ruokavaliota sekä lääkitystä. Lisäksi osallistujia pyydettiin arvostelemaan tyytyväisyytensä koskien hevosen ruokahalua, suorituskykyä, turkkia, kestävyyttä, kilpailusta tai työstä palautumista, valppautta ja temperamenttia käyttäen viiden pisteen asteikkoa.

Lopuksi, hevosille annettiin pisteet 0-5 kehon kunnosta. Kerätyistä päiväkirjoista laskettiin keskiarvo, määriteltiin 30 päivän erot ja tuloksien tilastollinen merkittävyys testattiin. Yhtäkään täytettyä päiväkirjaa ei jätetty pois seuraavaksi esitettävästä yhteenvedosta.

Tulokset:

Testiryhmään, josta nämä tulokset ovat peräisin, kuului 114 hevosta, joiden keski-ikä oli 8 vuotta. Testiryhmään kuului molempia sukupuolia ja useita eri rotuja eri puolilta Yhdysvaltoja. Tulokset kuvassa osoittavat keskimääräistä parannusta tutkittuun tekijään, kun SUCCEED ruoansulatuksen kuntouttamisohjelmaa oli käytetty 30 vuorokautta. Suurimmat raportoidut parannukset havaittiin ruokahalussa (34%), kehon kunnosta annetuissa pisteissä (32%) ja turkin laadussa (29%). Kaikki ilmoitetut parannukset olivat tilastollisesti merkittäviä (virhemarginaali= 0,05).

Keskustelu:

On usein vaikea arvioida muutoksen hyödyllisyyttä tai lisäaineiden vaikutusta ruokintaohjelmassa. Usein rehulisiä käytetään jonkin tietyn oireen hoitoon kuin ne olisivat riippumattomia, yksittäisiä tapahtumia. Kuitenkin useat eri ongelmat, liittyvät toisiinsa yhtenäisen perusongelman kautta, joka liittyy ruoansulatuskanavan terveyteen ja ruoansulatuksen tehokkuuteen. Käsittelemällä ruoansulatuskanavan terveyden ja suorituskyvyn suurinta ongelmaa, nämä muut ongelmat voivat poistua itsestään.

Aikaisempi tutkimus SUCCEED ruoansulatuksen kuntouttamisohjelmasta osoittaa, että tuotteella voidaan tukea tervettä ruoansulatuskanavanprosessia ja -rakennetta, tukemalla sidekudoksen korjaamista ja eheyttä sekä hyvää immuniteettikykyä. Terveen ruoansulatuskanavan omaavalla hevosella on todennäköisesti terve ruokahalu, kyky imeä ravinteita tehokkaasti ja ylläpitää painoa. Koska ruoansulatuskanava vastaa rehun sulattamisesta, ravintoaineiden imeytymisestä ja energian tuotannosta koko kehoon, on myös kohtuullista olettaa, että terve, asianmukaisesti toimiva ruoansulatuskanava todennäköisesti on myös vastuussa terveestä suorituksesta ja kestävyydestä sekä hyvästä työasenteesta. Uskotaan, että keskittymällä ruoansulatuskanavan rakenteeseen ja toimintaan, SUCCEED:in käyttö voi johtaa parannuksiin kaikilla näillä eri osaalueilla.

Koska ulkonäkö, luonne, käyttäytyminen ja suorituskyky ovat luonnostaan subjektiivisia, on olennaista arvioida hevosenomistajien, -valmentajien tai -kouluttajien näkemyksiä. Koska monet näistä asioista ovat yleistyneet kilpahevosten joukossa, 30 päivän aikana tapahtuneet parannukset jäävät usein huomaamatta. Tarjoamalla keinon arvioida näitä asioita, hevostenomistajat, -valmentajat ja -kouluttajat saavat mahdollisuuden tarkkailla ja huomata jopa hienoisia muutoksia. On tärkeä ottaa huomioon, vaikka päiväkirjat annettiin osallistujille, jokainen päiväkirja täytettiin itsenäisesti ja ne kuvastavat osallistujien omia havaintoja ja käsityksiä.

Näiden päiväkirjojen yhteen kootut tulokset osoittavat tilastollisesti merkittäviä parannuksia, sekä visuaalisesti havaittuja ulkoistenpiirteiden ja tilojen kohennusta, jotka voivat johtua suoranaisesti sisäisestä terveydestä. Sellaisenaan tuote sisältää luonnollisia rehun ainesosia, jotka tukevat ruoansulatuskanavaa ravitsemuskeinoilla. Tutkimuksen tulokset vahvistavat muut tulokset, jotka osoittavat, että SUCCEED ruoansulatuskanavankuntoutusohjelma tukee ruoansulatuksen terveyttä, tarjoamalla lisätukea tuotteen käyttöön. Lisäksi, mikä tärkeintä onkin, on arvo joka tuotteella on käyttäjille – johdettu terveen ruoansulatuskanavan ulkoisista hyödyistä, eikä pelkästään terveen ruoansulatuskanavan ominaispiirteistä. Näihin etuihin kuuluvat erilaiset ulkonäön ja suorituskyvyn piirteet, joita arvioidaan päiväkirjassa. Koska nämä edut ovat käyttäjän näkemyksien ja huomioiden lopputulos, viittaavat tutkimustulokset tosiaan siihen, että tuote on sekä arvokas että hyödyllinen käyttäjälle tärkeimmällä tavalla.

Viitteet:

Buckley, P., Dunn, T., Moore, S.J., Owners perceptions of the health and performance of pony club horses in Australia. Prev. Vet. Med. 2004 Apr 30;63(1-2):121-33

McBride SD, Long L. Management of Horses showing Stereotypic Behaviour, owner perception and the implications of welfare. Vet Rec. 2001 Jun 30;148(26):799-802

Bachmann I, Audige, L, Stauffacher M, Risk factors associated with behavioural disorders of crib-biting, weaving and boxwalking in Swiss horses Equine Vet J. 2003 Mar;35(2):158-63.

Visser EK, Van Reenen CG, Rundgren M, Zetterqvist M, Morgan K, Blokhuis HJ Responses of horses in behavioural tests correlate with temperament assessed by riders Equine Vet J. 2003 Mar;35(2):176-83

SUCCEED™ and Digestive Conditioning Program™ are trademarks of Freedom Health, LLC. © Copyright 2006, Freedom Health, LLC. All Rights Reserved. PATENT PENDING.